Quiz about clouds
www.lilholt.com | Playtime -- Quiz about clouds
CatalogueMove


Sorry the puzzles are in Danish.


Hvad er Cumulus skyer?

Hvide vat skyer
Meget højt liggende skyer
De mest sete skyer i Danmark
Kuplede, hvælvede, bunkelignende, blomkålsagtige skyer.

Hvad er høje skyer?

Skyer over 5 km fra jordoverfladen
Skyer der ligger langt over de andre skyer
Skyer der ser ud som tårne
Skyer over 8 km fra jordoverfladen

Hvad er temperaturen i lave skyer?

Mellem -20 grader C og -60 grader C.
Mellem 0 grader C og 15 grader C.
Mellem -10 grader C og 20 grader C.

Er nedenstående en forkortelse for en skyslægt?

Ci
Ca
Ct

Hvad er nødvendigt før en sky kan dannes?

Det skal være koldt
Det skal være tidlig morgen
Luften skal være mættet med vanddamp
Det skal være lavtryk

Hvor mange skyslægter findes?

4
5
10

Hvilket udsagn er korrekt om skyfamilie og skyslægt?

En skyslægt er det samme som en skyfamilie.
Skyslægterne er en underopdeling af skyfamilierne
Skyfamilie er en gammel betegnelse, mens skyslægt er en nyere betegnelse

Hvilke skyer er nedbørsskyer?

Cirrocumulus
Stratocumulus
Cumulonimbus

Hvad er en skybase?

Det vandrette gennemgående lag i sammenhængende skyer
Tågedannelse ved jordoverfladen
Bunden af en sky

Hvad er betegnelserne for de høje, mellemhøje og lave skyer?

Cirrostratus, altostratus, nimbostratus.
Cirro, alto, strato.
Cirrus, cumulus, stratus.


The rules of the quiz:

Choose your answer to all the questions. Click on the envelope, and find out if the answers are correct.

You have as many trial as you like, but obviously experts only uses few trials.

:-) :-) :-) :-) Expert More than 80% right in the first trial. Use max 2. trials.
:-) :-) :-) Good More than 67% right in the first trial. Use max 4. trials.
:-) :-) Ok More than 50% right in the first trial. Use max 8. trials.
:-) Well... Less than 50% right in the first trial. Use max ? trials.
The game is over when all questions have a correct answer.

Have a good time!